Departamento T06

Campus de Pontevedra


Escola de Enxeñaría Forestal

Grao en Enxeñaría Forestal
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P03G370V01101 Expresión gráfica e cartografía Julia Armesto González 1c 9
P03G370V01201 Bioloxía Vexetal José Carlos Souto Otero
Eugenia López de Silanes V.
2c 6
P03G370V01303 Botánica Eugenia López de Silanes V.
Graciela Paz Bermúdez
1c 6
P03G370V01305 Zooloxía e entomoloxía forestal Graciela Paz Bermúdez
José Carlos Souto Otero
Eugenia López de Silanes V.
1c 6
P03G370V01401 Selvicultura Juan Picos Martín 2c 6
P03G370V01403 Topografía, teledetección e SIX Henrique Lorenzo Cimadevila 2c 9
P03G370V01404 Hidráulica Enrique Martínez Chamorro 2c 9
P03G370V01503 Proxectos Enrique Valero Gutiérrez del Olmo 1c 6
P03G370V01504 Impacto ambiental Antonio de María Angulo 1c 6
P03G370V01505 Lexislación e certificación forestal Antonio de María Angulo 1c 6
P03G370V01603 Repoboacións Juan Picos Martín 2c 6
P03G370V01604 Hidroloxía forestal Javier Bartolomé Mier 2c 6
P03G370V01606 Tecnoloxía da madeira Javier Bartolomé Mier 2c 6
P03G370V01607 Xiloenerxética Luis Ortiz Torres 2c 6
P03G370V01608 Xestión ambiental Luis Ortiz Torres 2c 6
P03G370V01701 Planificación física e ordeamento territorial Juan Picos Martín 1c 6
P03G370V01702 Xestión de caza e pesca Enrique Valero Gutiérrez del Olmo 1c 6
P03G370V01703 Patoloxía e pragas forestais Eugenia López de Silanes V. 1c 6
P03G370V01704 Silvopascicultura Enrique Martínez Chamorro 1c 6
P03G370V01705 Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras Carlos Baso López 1c 6
P03G370V01706 Industrias de primeira transformación da madeira Javier Bartolomé Mier 1c 6
P03G370V01707 Organización industrial e procesos na
industria da madeira
Antonio de María Angulo 1c 6
P03G370V01708 Innovación e desenvolvemento de produtos na
industria da madeira
Javier Bartolomé Mier 1c 6
P03G370V01802 Incendios forestais Francisco Javier Romero Sánchez 2c 6
P03G370V01803 Celulosa, pasta e papel Francisco Javier Romero Sánchez 2c 6
P03G370V01804 Control de calidade e prevención de Riscos Laborais
na industria forestal
Javier Bartolomé Mier 2c 6

Campus de Vigo


Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas

Grao en Enxeñaría da Enerxía
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V09G290V01401 Xeomática Joaquín Martínez Sánchez*
Patricia Liñares Mendez
2c 6
V09G290V01402 Tecnoloxía ambiental Rafael Barrionuevo Gimenez 2c 6
V09G290V01404 Mecánica de solos María Araújo Fernández*
Eduardo Giráldez Pérez
2c 6
V09G290V01802 Obras, replantexos e procesos de construción Pedro Arias Sánchez*
Patricia Liñares Mendez
2c 6
V09G290V01803 Explotación sostible de recursos enerxéticos mineiros Javier Taboada Castro* 2c 6
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V09G310V01401 Xeomática Joaquín Martínez Sánchez*
Patricia Liñares Mendez
2c 6
V09G310V01402 Tecnoloxía ambiental Rafael Barrionuevo Gimenez* 2c 6
V09G310V01403 Seguridade e saúde José Enrique Martín Suárez* 2c 6
V09G310V01404 Mecánica de solos María Araújo Fernández*
Eduardo Giráldez Pérez
2c 6
V09G310V01501 Explotación sostible de recursos mineiros I Elena Mercedes Alonso Prieto*
Fernando María García Bastante
1c 6
V09G310V01511 Concentración de menas Eduardo Giráldez Pérez* 1c 6
V09G310V01512 Prospección e avaliación de recursos Natalia Caparrini Marín*
Juan Ricoy Alonso
1c 6
V09G310V01513 Mecánica de rochas Leandro Rafael Alejano Monge*
Ignacio Pérez Rey
1c 6
V09G310V01514 Cartografía temática e teledetección Joaquín Martínez Sánchez*
Patricia Liñares Mendez
1c 6
V09G310V01521 Mineralurxia Eduardo Giráldez Pérez* 1c 6
V09G310V01601 Xestión de obras e replanteos Higinio González Jorge* 2c 6
V09G310V01611 Rochas industriais e ornamentais Eduardo Giráldez Pérez* 2c 6
V09G310V01612 Tecnoloxía de explotación de minas Eduardo Giráldez Pérez* 2c 6
V09G310V01613 Sondaxes, petróleo e gas Javier Taboada Castro*
Eduardo Giráldez Pérez
2c 6
V09G310V01614 Loxística e servizos mineiros Elena Mercedes Alonso Prieto 2c 6
V09G310V01633 Explosivos Fernando María García Bastante*
José Enrique Martín Suárez
2c 6
V09G310V01701 SIX e ordenación do territorio Higinio González Jorge*
Joaquín Martínez Sánchez
1c 6
V09G310V01702 Voladuras Fernando María García Bastante*
Julio F. García Menéndez
1c 6
V09G310V01703 Explotación sostible de recursos mineiros II Elena Mercedes Alonso Priento*
José Enrique Martín Suárez
1c 6
V09G310V01704 Obras subterráneas Julio Francisco García Menéndez*
Carla Iglesias Comesaña
1c 6
V09G310V01705 Construción e movemento de terras Julio Francisco García Menéndez*
José Enrique Martín Suárez
1c 6
V09G310V01804 Xeofísica, xeoquímica e xeotermia Natalia Caparrini Marín
Luisa Álvarez Zaragoza
2c 6
Mestrado en Enxeñaría de Minas
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V09M148V01101 Concentración de Minerais Teresa Rivas Brea* 1c 6
V09M148V01102 Explotación Sostible de Recursos Mineiros María Araújo Fernández*
Teresa Rivas Brea
1c 7.5
V09M148V01104 Explosivos e Voladuras Fernando María García Bastante* 1c 6
V09M148V01108 Enxeñaría de Taludes Leandro Rafael Alejano Monge* 1c 6
V09M148V01109 Recursos Renovables e non Renovables.
Xeomática Avanzada
Higinio González Jorge*
Pedro Arias Sánchez
1c 6
V09M148V01110 Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros Natalia Caparrini Marín* 1c 6
V09M148V01202 Enxeñaría da Auga Natalia Caparrini Marín* 2c 6
V09M148V01204 Enxeñaría Mineira Elena Mercedes Alonso Prieto* 2c 6
V09M148V01302 Simulación Aplicada a Xeotecnia Leandro Rafael Alejano Monge*
Ignacio Pérez Rey
2c 3
V09M148V01304 Xestión Integral de Industrias Mineiras Javier Taboada Castro* 1c 6
V09M148V01307 Túneis e Infraestrutruas Subterráneas Julio F. García Menéndez* 1c 6
V09M148V01401 Traballo Fin de Mestrado Elena Mercedes Alonso Prieto*
Teresa Rivas Brea
2c 6
V09M148V01403 Prácticas Externas Javier Taboada Castro* 2c 6

Escola de Enxeñaría Industrial

Grao en Enxeñaría Mecánica
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V12G380V01923 Instalacións eléctricas, topografía e construción Patricia Liñares Mendez
Pedro Arias Sánchez
1c 9
Mestrado en Prevención de Riscos Laborais
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V04M112V01102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afins Enrique Valero Gutiérrez del Olmo 1c 3
V04M112V01104 Seguridade no Traballo Javier Taboada Castro 1c 6
V04M112V01105 Hixiene Industrial Luis Ortiz Torres 1c 4.5
V04M112V01106 Ergonomía e Psicosocioloxía Luis Ortiz Torres 1c 4.5
V04M112V01201 Especialización en Seguridade no Traballo José Enrique Martín Suárez
Juan Picos Martín
Antonio de María Angulo
2c 6
V04M112V01202 Especialización en Hixiene Industrial Luis Ortiz Torres 2c 6
V04M112V01206 Prácticas en Instalacións Industriais Luis Ortiz Torres 2c 3
V04M112V01208 Traballo Fin de Mestrado Luis Ortiz Torres 2c 3

Campus de Ourense


Facultade de Ciencias

Grao en Ciencias Ambientais
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01G260V01505 Enerxia y sostenibilidade enerxética José Angel Cid Fernández 1c 6
O01G260V01906 Teledeteción e six José Angel Cid Fernández 2c 6
Grao en Enxeñaría Agraria
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01G280V01204 Expresión Gráfica José Angel Cid Fernández 2c 6
O01G280V01301 Topografía José Angel Cid Fernández 1c 6
O01G280V01502 Mecanización rural José Angel Cid Fernández 1c 6

Facultade de Historia

Mestrado en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O02M143V01107 Técnicas de Representación CAD do Patrimonio Julia Armesto González 1c 3
O02M143V01108 Tecnoloxías SIX para o Inventario do Patrimonio Cultural Higinio González Jorge
Joaquín Martínez Sánchez
Lucía Díaz Vilariño
Mercedes Solla Carracelas
1c 3
O02M143V01109 Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D
do Patrimonio Cultural
Belén Riveiro Rodríguez
Joaquín Martínez Sánchez
Lucía Díaz Vilariño
Pedro Arias Sánchez
1c 3
O02M143V01110 Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial Higinio González Jorge
Mercedes Solla Carracelas
Natalia Caparrini Marín
Susana Lagüela López
1c 3
O02M143V01203 Técnicas Analíticas de Caracterización e Diagnose Teresa Rivas Brea 2c 3
O02M143V01204 Técnicas e Ensaios para a caracterización e a
diagnose en obra
Teresa Rivas Brea 2c 3