Departamento T06

Enxeñaría Agroforestal (AF4)


Membros do Grupo AF4
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Enrique Mª Valero Gutiérrez del Olmo PTU Si TC 500 986 801 938
Antonio de María Angulo A3-P6 Si TP 500 986 801 937
Juan Picos Martín PCD Si TC 500 986 801 959
Luis Ortiz Torres CU Si TC 500 986 801 936

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Planificación física e ordeamento do territorio.
 • Aplicación de SIX e teledeteción á planificación física e ao ordeamento do territorio.
 • Arquitectura da paisaxe e da xardinería.
 • Desenvolvemento rural e conservación da biodiversidade.
 • Elaboración e análise de alternativas en proxectos de desenvolvemento rural.
 • Restauración de obra civil no medio rural.
 • Avaliación do impacto ambiental, restauración e corrección ambiental.
 • Enerxías renovables e planificación enerxética.
 • Laboratorio de combustibles: probas de combustibilidade, humidades, densidades, contido en cinzas, volátiles, carbono fixo, poder calorífico.
 • Planta piloto de I+D de biomasa residual: estelado, moído, clasificación granulométrica, densificación, tamizado.
 • Inventarios de biomasa.
 • Estudos de viabilidade para plantas de aproveitamento enerxético da biomasa.
Web do grupo AF4

Grupo de Explotación de Minas (CI5)


Membros do Grupo CI5
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Javier Taboada Castro CU Si TC 295 986 813 796
Leandro Rafael Alejano Monge PTU Si TC 295 986 812 374
Teresa Rivas Brea PTU Si TC 295 986 811 922
Julia Armesto González PTU Si TC 295 986 801 919
Elena Mercedes Alonso Prieto PTU Si TC 295 986 813 775
Fernando García Bastante PTU Si TC 295 986 813 794
María Araújo Fernández PCD Si TC 295 986 811 923
Eduardo Giráldez Pérez A3-P6 - TP 295 986 818 642
J. Santiago Pozo Antonio CPOS Si TC 295 -
Carla Iglesias Comesaña BFPU - TC 295 986 814 092
Jorge Feijoó Conde BFPU - TC 295 986 813 498
Javier Arzúa Touriño CPRE - TC 295 986 813 422

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Estudos de impacto ambiental.
 • Restauración de obras públicas e mineiras.
 • Estudos de Enxeñaría do terreo.
 • Estudos xeotécnicos.
 • Diagnose e intervención de materiais utilizados en Patrimonio Cultural.
 • Seguridad e prevención de riscos laborais.
 • Sondaxes de auga.
 • Enxeñeria cartográfica.
Web do grupo CI5

Xeotecnoloxías Aplicadas (AG)


Membros do Grupo AG
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Pedro Arias Sánchez PTU Si TC 505 986 813 645
Henrique Lorenzo Cimadevila PTU Si TC 505 986 801 906
Antonio Fernández PTU Si TC 505 986 818 602
Belén Riveiro Rodríguez PAD Si TC 605 986 813 499
Elena González Rodríguez PTU Si TC 505 986 818 602
Higinio González Jorge PCD - IIPP Si TC 505 986 818 752
Joaquín Martínez Sánchez CPOS - TQ Si TC 505 986 818 764
Jose Carlos Caamaño Martínez PTU Si TC 605 986 813 660
Mercedes Solla Carracelas PAD Si TC 505 986 804 940
Natalia Caparrini Marín PCD Si TC 710 986 811 920
Susana Lagüela López PI-P3 Si TP 710 986 813 499
Alejandro López Pereira CPRE - TC 505 986 813 499
Borja Conde PI-P3 - TP 605 986 813 499
David Roca CPRE - TC 505 986 813 499
Iván Puente Luna BFPI - TC 505 986 813 499
Lucía Díaz Vilariño BFPU - TC 505 986 813 499
Manuel Cabaleiro Nuñez PA - TC 605 986 813 659
María Varela González CPRE - TC 505 986 813 499
Xavier Nuñez Nieto PA - TC 505 986 804 925

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Industria, enerxía e entorno.
 • Infraestructuras terrestres e marítimas.
 • Arquitectura e Construción.
 • Patrimonio histórico e cultural.
Web do grupo GEOTECH

Grupo Novos Materiais (FA3)


Membros do Grupo FA3
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Eugenia López de Silanes Vázquez PTU Si TC 705 986 801 940
Graciela Paz Bermúdez PCD Si TC 705 986 802 045

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Procesamento láser de semiconductores do grupo IV (Si, Ge, SiC, SiGeC, SiGeSn,...).
 • Biomateriais (Fabricación e análise).
 • Materiais bioinspirados (Procesado e análise).
 • Funcionalización de superficie (Polímeros, semiconductores, dieléctricos, metais,...).
 • Biomediciña.
 • Diagnose e limpeza láser para a restauración do patrimonio cultural.
Web do grupo FA3