Área de Apoio a Centros e Departamentos
Escola de Enxeñaría Forestal
Campus A Xunqueira s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 906
acdpo@uvigo.es