Liñas de investigación

  • Explotación de pizarra: caracterización de xacementos, deseño de canteiras e minas subterráneas. Métodos de explotación e transformación. Análise da calidade de procesos e produtos
  • Aplicacións do granito: explotación de canteiras e transformación do produto. Análise da calidade como material de construción. Estudo do deterioro do granito no patrimonio e tratamentos de conservación
  • Extracción de rocas e minerais industriais: feldespatos, caolines, magnesitas e cuarzos. Estudos de calidade de procesos e produtos. Caracterización de xacementos e métodos de explotación mineira
  • Enxeñaría xeotécnica: simulación do comportamento de excavaciones subterráneas e problemas xeotécnicos
  • Riscos de caída de bloques en canteiras. Caracterización de macizos rocosos. Análise de estabilidade de noiros
  • Enxeñaría cartográfica: Tecnoloxías da imaxe, láser escáner 3D, termografía 3D e GISS 3D. Desenvolvemento de sistemas multisensor en plataformas terrestres e UAV para medición e inspección de contornas
  • Prevención de riscos laborais: Propostas de políticas activas e programas específicos de control en materia preventiva. Estudos, en diversos sectores produtivos, orientados á análise, detección e eliminación das causas de accidentes de traballo
  • Modelización medioambiental: modelos de inundacións e riscos naturais. Caracterización da contaminación atmosférica e hídrica. Estudos de avaliación de impacto ambiental e restauración de zonas degradadas

 

Información de contacto

Javier Taboada Castro

jtaboada@uvigo.es

 

Máis información