Área de Apoio a Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Suárez Mariño Xefa de área 986 801 695
María Pilar Vilas Martínez Xefa de negociado 986 801 696
Concepción Gamallo García Xefa de negociado 986 801 696
María Isabel Moreira Recamán Xefa de negociado 986 801 697
María Pilar Martínez Borrás Xefa de negociado 986 801 697