Martínez Torres

Profesor/a asociado/a

Área de Explotación de Minas

Información de contacto

+34 986 814 092
camartinez@uvigo.es

Breve CV

Profesional con máis de 15 anos de experiencia en minería e obra civil, tanto en xestión en campo como en dirección. Actualmente dedicado á Dirección da Asociación Galega de Áridos, asociación de produtores de áridos en Galicia, e xestión da solución de trazabilidade de explosivos ATRAZEX. Desde hai uns anos, profesor asociado da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Vigo.