Veiga López

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Información de contacto

+34 988 368 838
fernando.veiga@uvigo.gal

Breve CV

Enxeñeiro aeronáutico pola Universidade Politécnica de Madrid e a TU Delft no ano 2016. Doutor en Mecánica de Fluídos pola Universidade Carlos III de Madrid no ano 2020. Premio extraordinario de doutoramento. Vinculado á Universidade de Vigo desde o ano 2023. Experto en combustibles renovables e operacións aeronáuticas en espazos urbanos. Autor de 15 artigos en revistas científicas de alto impacto e participante en 14 proxectos de investigación. Actualmente dirixe dúas teses de doutoramento.