Lorenzo Cimadevila

Catedrático/a de universidade

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Información de contacto

+34 986 801 935
hlorenzo@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en Ciencias Matemáticas (Astronomía e Xeodesia) e Doutor en CC Físicas (Xeodesia e Xeofísica), ambos pola Universidade Complutense de Madrid. Dirixíu 10 teses de doutoramento. Ten participado en máis de 100 publicacións científicas (índice h 18). Disfruta de 7 patentes en explotación. Foi investigador principal en 9 proxectos de investigación e máis de 50 contratos I+D asinados con empresas.

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 10:00 a 12:00, Despacho 25, Escola de Enxeñaría Forestal
– Xoves: de 11:00 a 13:00, Desapcho 25, Escola de Enxeñaría Forestal