Ricoy Alonso

Profesor/a asociado/a

Área de Explotación de Minas

Información de contacto

+34 986 811 921
jricoy@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Minas pola Universidade de Vigo en xuño de 2003. Técnico superior en prevención de riscos laborais, nas especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial, e ergonomía e psicosocioloxía aplicada, pola Fundación Laboral da Construcción. Profesor asociado na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo, ten impartido docencia universitaria no Departamento de Recursos Naturais e Medio Ambiente dende 2012. Ten dirixido 2 proxectos fin de carreira, e na actualidade está a dirixir outros 2. Membro da Comisión Delegada da Xunta de Escola para a elaboración da proposta de Máster vinculado á profesión regulada de Enxeñeiro de Minas, na EME da Universidade de Vigo, na calidade de representante do ámbito profesional. Como experiencia profesional destaca: Actualmente: Director Técnico na empresa Áridos do Mendo S.L. Empresa adicada á extracción e produción de áridos e fabricación de formigón. Explota un dos xacementos de áridos naturais máis importantes de Galicia, e destaca por ser a única empresa que extrae ouro actualmente nesta comunidade. Vocal na Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España, e representante do mesmo na provincia de Pontevedra. 2007. Xefe de Seguridade e saúde en Sacyr S.A.U. traballando na construción do tramo Carballiño – Lalín (O Irixo) do tren de alta velocidade. 2003 – 2007. Director Facultativo en Excongal S.L. Empresa adicada ó movemento de terras en obra civil e edificación, especializada en voaduras especiais e obras portuarias (diques, escolleiras, dragados …)

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Venres: de 12:00 a 13:00, Despacho 116, Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Venres: de 12:00 a 13:00, Despacho 116, Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.