Barrionuevo Giménez

Profesor/a titular de universidade

Área de Tecnoloxías do Medio Ambiente

Información de contacto

+34 986 812 608
rbarrio@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro Superior de Minas pola Universidade de Politécnica de Madrid. Doutor en Enxeñaría de Minas pola Universidade Politécnica de Madrid. Desde 1994 Profesor na Universidade de Vigo. Está acreditado ao corpo de Titulares Doutores desde 1997. Impartiu docencia universitaria desde 1994. Os seus intereses de investigación son todos os relacionados con Tecnoloxías do Medio Ambiente. De forma particular: Residuos, Contaminación, Impacto ambiental, Obsolescencia programa, Minimización enerxética. É coautor de máis 50 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos, libros, documentos científico-técnico restrinxidos), participante en máis de 50 proxectos de investigación/contratos con empresas. É coautor de 4 patentes e modelos de utilidade. Colaborou na organizado máis de 10 seminarios/congresos/xornadas/reunións científicas. Dirixiu máis de 50 Teses de Doutoramento/Traballos Fin de Máster/Traballos Fin de Grao/DEA/Proxectos Fin de Carreira. Foi Subdirector de Relacións internacionais e Secretario da EME de Vigo. É censor dunha revista nacional. É avaliador do Comité Técnico de Normalización nº 22 de AENOR e asesor da Cámara Mineira Peruana. Recibiu o Premio Extraordinario Fin de Carreira ENRESA e a medalla de distinción internacional ao Mérito Mineiro (Nr/201/2010) outorgada en Polonia polo Ministro de Enerxía e Minas.

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.